Tunteet kehossa - kipu, kivun lievitys ja ennaltaehkäiseminen

22.03.2023

Tunteet ovat elämämme arvokkaita ohjaajia. Me emme ole tunteemme, vaikka tunteet tuntuvat kehossamme. Jokaisella  tunteilla on tarkoituksensa. Mikään tunne ei synny suotta, joten yhtäkään tunnetta ei voi kyseenalaistaa. Ei itse omia tunteitaan eikä kenenkään toisen tunteita.

Tunteiden taustalla on meidän jokapäiväiset tarpeemme. Jos jokin tarve jää täyttämättä, se muuttuu negatiiviseksi tunteeksi. Silloin tunne alkaa muokkaamaan meidän käytöstämme. Siitä taas tullaan jatkumona, että jokaisella käytöksellä on jälleen taustansa. Mikään käytös ei synny suotta vaan taustalla on täyttämättömiä tarpeita. On ne tarpeet missäkin hetkessä, mitä tahansa. Jos tarpeet jäävät toistuvasti täyttymättä, ne alkavat muodostua tunnemöykyiksi, niin kehon tuntemuksina kuin käsittelemättöminä tunteina mielessä, vääristäen käytöstä jokapäiväisessä kanssakäymisessä.  

Ihminen luontaisen eloonjäämis- ja selviytymisvaistolla pyrkii ennakoimaan tilanteita. Mitä enemmän toteutumattomia tai vaille jääneitä tarpeita on, sitä voimakkaammin puolustusmekanismi ja ennakoiminen aktivoituu eri tilanteisiin. Varsinkin jos tilanne muistuttaa jostain vanhasta kokemuksesta, jolloin kaikki ei mennyt ihan parhaalla tavalla. Kehollamme on aistinvarainen muisti alitajunnassamme.

Näihin tunnemuistojen purkamiseen on kehittynyt LUONNOLLISET TUNTEET - hyvinvointimenetelmä. Menetelmän avoimuus kartoittaa elämän osa-alueita jokaisen omana kokonaisuudessaan, opettaa itse myötätunnolla havainnoimaan, hellittämään kuormittuneisuutta ja parantamaan oman elämän erilaisia olosuhteita.

Jokainen meistä tahtoo voida hyvin. Nauttia elämästä, elää vapaammin vailla kehon ja mielen kireyksiä. Me tahdomme sisimmässämme hoitaa asiamme, ihmissuhteemme, elinolosuhteemme oikein, niin kuin se on meille mahdollista. Toivomme jokainen sisimmässämme kaikkien yhteistä hyvinvointia, silloin jokainen, itsekin, voi paremmin. Yksin ja yhdessä. 

Tervetuloa jokaiselle raikas, omannäköinen ja vapaa elämä. Kun jokainen kantaa omaa vastuuta tunteistaan, tunteiden käsittelystä, myös toisten kanssa myötätunnolla ja totuudella hyväksyen ja ennaltaehkäisten puhumalla, tuoden julki omat tunteet, mielipiteet ja oma kantansa, hyväksyen yhtä aikaa, ettei toiset ole aina samaa mieltä. 

Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka elää. Yhteisellä kunnioituksella itseä ja toisia kohtaan, Sekä suojellen arvokkaan elämämme mahdollistajaa, luontoa ja Äiti Maata. 

Kaikella Luonnollisella elämän Rakkaudella, 

Terhi