UUSI JA AINUTLAATUINEN Hyvinvoinnin Yritysvalmennus, avaa yritykseesi intuitiivisen, laajemman viisauden ja hetkessä valtavat innovaation potentiaalit. 

Ovatko yrityksesi lahjakkuudet, aito tilanne- ja tunneälykkyys käytössä? Avautuuko työyhteisön iloinen tyytyväisyys? 

Luonnolliset Tunteet - Hyvinvoinnin Yritysvalmennus, on aivan UUSI JA AINUTLAATUINEN henkilöstöhallinnollinen valmennus: Sen valmennuspotkuri avaa yrityksen sisällä olevaa valtavaa potentiaalia, joka luo käytäntöön uutta, vapautunutta ja eteenpäin vievää innovatiivisuutta. Eli käyttämätöntä, 

• intuitiivista viisautta, 
• piilolahjakkuuksia,
• tilanne- ja tunneälykkyyttä
• aitoa psykologista näkökykyä


Jokaisessa meissä on valtavia vaistonvaraisia voimia, kuten tunne- ja tilanneälykkyyttä. Mutta ovatko ne avoimesti hyödyllisessä käytössä? Tai ajan tasalla oleva intuitiivinen viisaus, joka on enemmän kuin pelkkä äly? Onko tämä valtaisa työkalu viemässä yritystä uusiin innovaatioihin, luoden työtyytyväisyyttä ja toteutumassa suurin harppauksin eteenpäin?

Luonnolliset Tunteet - työhyvinvoinnin valmennus ei ole psykoterapiaa, vaan käytännönläheistä, kehon, mielen ja sisäisen voiman rentouttavaa valmennusta. Erilaiset itsetuntemusta kohottavat, kehon tuntemuksia ja tunteita kuuntelevat harjoitukset sekä rentouttavat läsnäoloharjoitukset, mahdollistavat omien voimien valjastamisen. Terhin innostava ja myötätuntoinen ammattitaitoinen ohjaus, auttaa näkemään omat intuition voimat.

Ohjaus avaa jokaisen henkilökohtaisia sekä ryhmän omia intuitiivisia ja upeita piilolahjakkuuksia, vahvistaa itsetuntemusta sekä kehon parantavan voiman valjastamista omaan arkeen. Sisäisen viisauden, Intuition hyödyntäminen, tuo laajempaa ja hetkessä ratkaisuja antavaa viisautta yrityksen käyttöön. Se vapauttaa uusille keksinnöille ja toteutuessaan tuo valtavan työtyytyväisyyden jokaiselle työyhteisössä olevalle. Terve, yhteinen ylpeys toisen lahjakkuuksien toteutumisesta, levittää onnellisuutta sekä vielä lisää intuition mahdollisuuksia ympärillä oleville.


Tutkitusti jokaisen työmotivaatio ja työn innostuneisuus nousee lahjakkuuksien mahdollisuudesta toteutua. Vuorovaikutussuhteet saavat uutta tilaa, viisautta, kunnioitusta ja voimavarat kohdistuvat joka hetki uuden, yhteistä hyvää tuovaan kehittämiseen, yhteiseen yrityksen ylpeyteen. 

Valmennus vahvistaa itsetuntemusta. Sen avulla jokainen omassa voimassaan, luo yhteistä kunnioitusta yritykseen. Psykologinen näkökyky avautuu laajemmin yhteisen hyvän tavoitteellisuuteen, ei pelkästään me-henkeen vaan terveeseen, yhteiseen ylpeyteen ja tavoitteeseen. Ajan käyttö ja jokaisen työtehtävät hakevat tehokkaammat paikkansa toteutua. Tilanteet ja toimintamallit selkeytyvät ratkoessa niitä viisaammin yhdessä. Näin voimavaroja riittää vapautuneemmin, niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Lahjakkuuksien toteutuessa, jopa helpoilta tuntuvat työtehtävät vähentävät stressiä, sairauksia ja poissaoloja  Tyytyväisyyden, yhteisen rentouden, avoimen ja reilun kannustamisen sekä aidon humoristisen ilon ollessa jokaisen yhteisenä avaimena.

Yhteinen, iloinen ja kunnioittavan lämmin ilmapiiri mahdollistaa aidon työhyvinvoinnin. Se auttaa pääsemään tavoitteeseen selkeällä tehokkuudella, luomatta stressiä. Päinvastoin. Vapautunut, rento, aidosti toisia kannustava, hyväksyvä ja voimaannuttava työyhteisö lisää innovatiivisuutta. Ajan käytön tehostuu luontaisesti ja tuo eteenpäin vievää selkeyttä jokaiselle ja yritykselle. Ihmeitä alkaa tapahtumaan.

Yritysten ja ryhmien valmennuspaketti 

MESSUTARJOUKSENA 30.11. ASTI.

Valmennukset rentouteen, intuitiivisen viisauden ja piilolahjakkuuksien avautumiseen

JOHTAJUUDEN JA ESIMIESTEN INTUITIIVISTEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN AVAAVA VALMENNUS

Käytätkö rennosti kaikkia intuitiivisen viisauden johtajuutta tai esimies- taitojasi? Kaipaatko vahvaa käytännön älykkyyttä arjen tilanteissa? 

Johtajuuden piilolahjakkuudet käyttöön - Valmennus tuo terveen rentouden tilanteisiin. Se avaa sisäisiä omia johtajuuden piilolahjakkuuksia sekä opettaa avaamaan jokaisen työtyytyväisyyden haasteet ilolla. Loden henkistä turvallisuutta, tilaa uusille innovaatioille työyhteisössä. Helposti vanhoihin uomiin rutinoituneet käytännöt saavat uusia ja avoimempia näkökulmia sekä varmuutta omaan johtajuuteen. Havainnon luottamuksen itseensä, ei tämä olekaan niin vaikeaa. Selkeys ja rentous riittävät.

Johtajuudessa on paljon vivahteita, jotka odottavat oivalluksia ja päivän valoon tulemista. Johtajuuden uudet puolet tuovat näkyvää luotettavuutta työntekijöille, jolloin innokkuus, arvostus ja kunnioittava lojaalisuus työn yhdessä tekemiseen nousee.

Tervetuloa laajempaan intuitiivisen johtajuuden viisauteesi!


Alkukartoitus + 3 krt yksilövalmennus

yht. 330 € 

MESSUTARJOUKSENA 300 €, 30.11.2023 asti.

HENKILÖSTÖN INTUITIIVISTEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN AVAAVA VALMENNUS

Yksilöllinen valmennus työntekijöille avaa heidän piilolahjakkuuksia. Vapauttaa laajempaan intuitiiviseen viisauteen, vahvempaan itsetuntemuksen sekä varmuuteen ja rentouteen toteuttaa aivan uuden innovatiivisen hyödyntämisen. Yrityksen innovatiivisuus avautuu uusiin ulottuvuuksiin, työntekijöiden avautuneella ammattitaidolla. Työtehtävät hakevat paikkansa lahjakkuuksien avautuessa, jolloin ajankäyttö ja turhat ongelmat vapautuvat. Avautunut selkeys tuo työtehtäviin työtyytyväisyyttä ja inspiroiva motivaatio nousee uuteen raikkauteen, yrityksen todelliseen ja soljuvaan hyvinvointiin.

Alkukartoitus + yksiövalmennukset 60 min. + loppukartoitus

 yht. 220€ + 80€ / hlö

MESSUTARJOUKSENA 200€ + 75 € / hlö 30.11.2023 asti.

YRITYKSEN YHTEISÖLLISYYS JA RYHMÄDYNAMIIKAN INTUITIIVISUUS JA PIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

Joskus ammattitaitoisten työntekijöiden välinen vuorovaikutus saattaa olla haasteellista. Intuitiivinen Valmennus tuo uutta avartunutta lahjakuutta ja kunnioitusta yhteiseen ryhmädynamiikkaan. Tilanne-, tunne- ja laajempi intuitiivinen älykkyys avautuu. Suhteet saavat uutta potentiaalia haasteiden selvityksiin. Omalla kunnioituksella omaan sekä yhteiseen hyvinvointiin.

3 x ryhmävalmennus  390 €

MESSUTARJOUKSENA 320€, 30.11.2023 asti

YRITYKSEN UUDENLAINEN VALMENNUS TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN VÄLISEEN VUOROVAIKUTUSSUHTEEN VAPAUTTAMISEEN
-PAKETTI:* alkukartoitus*  2  X  Ryhmävalmennus*  Yksilövalmennukset 60 min

UUDELLA AVAUTUNEELLA RAIKKAALLA TIETOISUUDELLA

Valmennuksessa yhdistyy:

- JOHTAJUUDEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

- TYÖNTEKIJÖIDEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

- RYHMÄDYNAMIIKAN PIIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

Työilmapiirin avautunut tyytyväisyys tuntuu yrityksen yhteisöllisenä arvostettuna asenteena aina loppukuluttajalle asti.

MESSUTARJOUKSET 30.11.2023 asti: 520 € + yksilövalmennukset 60 min. 75€ / hlö.  

Yrityksen piilolahjakkuudet ja aidon intuition avaava valmennus

Valmennus rentouttaa uuteen työniloon ja tuo raikkautta omaan sekä työyhteisön työmotivaatioon. Luonnolliset Tunteet  - Yritysvalmennuksessa sisältää henkilöstön yksilöohjauksia sekä koko yrityksen yhdessä tapahtuvia ryhmävalmennuksia. Ohjauksissa ja valmennuksissa tehdään läsnäoloa, itsetuntemusta sekä rentouttavia keho - mieli ja intuition harjoitteita. 

Vuorovaikutteisen valmennuksen tavoitteena, on tuoda esiin laajemmin piilossa olevia lahjakkuuksia, jotka avautuessaan tuovat lisää iloa ja motivaatiota jokaisen omiin tehtäviin. Ryhmädynamiikassa vapautuva luovuus, tuo iloista rohkeutta ja luottamusta omiin henkisiin ja intuitiivisiin ulottuvuuksiin. Yrityksen lahjakkuuksien potentiaalit nousevat portailla ylöspäin.

Henkilökohtaiset, oivalluttavat ja raikastavat yksilövalmennukset sekä ryhmätapaamiset, vahvistavat jokaisen itsetuntemusta ja lisäävät tasa-arvoa. Kunnioittava ja avoimen rehellinen kommunikointi tuo turvaa sekä arvostusta jokaisen tekemiseen tervettä hyvinvointia yritykseen

Valmennuksessa kartoitetaan myös piilossa olevia tarpeita. Erilaisten tarvelähtökohtien täyttyminen, avaa aidon, avoimemman ja täyteläisemmän tyytyväisyyden sekä ihan uutta luontaista luovuutta työmotivaatioon.

Yrittäjä!

Avaa yrityksesi todellinen potentiaali, piilossa olevat voimavarat ja anna yrityksen loistaa luonnollista tyytyväisyyttä. Vahvasti yhdessä, uuteen, ehkä mahdottomiltakin tuntuvien haaveiden toteutumiseen.