UUDET JA AINUTLAATUISET Yritysvalmennukset 

Rentouttavat, raikkaan intuitiivisuuden ja ainutlaatuisten lahjakkuuksien avaavat valmennukset, luovat upeita innovaatioita yhteisen tavoitteen toteutumiseen. Aito, vuorovaikutuksellinen tilanne - ja tunneviisaus saa soljuvaa virtaavuutta, harmoniaa ja selkeyttä työhön. Ohjaukset avaavat onnistumisen uutta iloa, raikkautta ja rentoutta, yhdessä suunnaten eteenpäin!

ESIMIESTEN JA JOHTAJIEN TUNNEJOHTAMINEN JA INTUITIIVISET LAHJAKKUUDET - Valmennus

Käytätkö ilolla ja rentoudella kaikkia herkän intuitiivisen tunneviisauden johtajuutta tai esimies- taitojasi? Kaipaatko soljuvaa ja samalla varmaa, omaa tilanneviisautta arjen tilanteisiin?

Johtajuuden piilolahjakkuudet - Valmennus auttaa avaamaan vahvat intuitiivisen viisauden ja sisäisen johtajuuden potentiaaliset lahjakkuudet. Valmennus avaa uusia henkisen varmuuden näkökulmia omaan johtajuuteen, vapautuen ilolla, innovaatiolla ja terveellä rentoudella omaan työn onnelliseen täyttymiseen.

Avautuva johtajuuden henkinen turvallisuus, mahdollistaa jälleen uusille ja potentiaalisille innovaatioille työyhteisössä. Ilmapiiriin tulee tilaa ja tervettä avoimuutta sekä yhdessä tekemisen iloa tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmennuksen menetelmässä käytetään luovia ja itsereflektoivia kirjoitusharjoitteita. Vuorovaikutuksen vahvuutta sekä johtajuuden innovatiivisuutta avaavat ratkaisukeskeiset keskusteluharjoitteet sekä valmentavat, intuitiiviset ja oivalluttavat keskustelut. Oletko valmis avaamaan potentiaalisi ja huikeat mahdollisuutesi?

Johtajuuden uudet puolet tuovat heti näkyvää luotettavuutta. Innokkuus tarttuu, arvostus ja kunnioitus sekä sitoutuminen avautuu yhdessä tekemisen päämääriin. Avautunut ilo, varmuus ja viisas tunnejohtajuus aidosti näkyy ja tuntuu.


Alkukartoitus + 3 krt 1 h yksilövalmennus

Yritysten ja ryhmien valmennuspaketit 

PIILOLAHJAKKUUDET JA INTUITIO - Yksilövalmennus

Yksilöllinen valmennus työntekijöille avaa heidän piilolahjakkuuksia. Vapauttaa laajempaan intuitiiviseen viisauteen, vahvempaan itsetuntemuksen sekä varmuuteen ja rentouteen toteuttaa aivan uuden innovatiivisen hyödyntämisen.

 Yrityksen innovatiivisuus avautuu uusiin ulottuvuuksiin, työntekijöiden avautuneella ammattitaidolla. Työtehtävät hakevat aidot paikkansa lahjakkuuksien avautuessa, jolloin ajankäyttö ja turhat ongelmat vapautuvat. Avautunut selkeys tuo työtehtäviin työtyytyväisyyttä ja inspiroiva motivaatio nousee uuteen raikkauteen, yrityksen todelliseen ja soljuvaan hyvinvointiin.

Alkukartoitus + yksiövalmennukset 60 min. + loppukartoitus


 yht. 330€ 

+ halutut yksilövalmennukset 85€ / hlö


RYHMÄN INTUITIIVISUUS JA PIILOLAHJAKKUUDET - Valmennus

Valmennus avaa intuitiivisuutta sekä piilossa olevia lahjakkuuksia. Tilanne- ja tunneälykkyys sekä laajentunut intuitiivinen älykkyys tuovat selkeää energiaa ja arvostusta. Suhteet saavat uutta potentiaalia haasteiden selvityksiin.  Kunnioituksella omaan sekä yhteiseen hyvinvointiin.

3 x ryhmävalmennus  

3 x 330 €


YRITYKSEN INTUITIIVISET TIETOISUUS- JA TUNNETAIDOT, VAPAUTUNEET VUOROVAIKUTUSSUHTEET
-Paketti:

alkukartoitus 

2  X  Ryhmävalmennus 60min.

+  Yksilövalmennukset 60 min


UUSI JA RAIKAS AVAUTUNUT TIETOISUUS

Valmennuksessa yhdistyy:

- JOHTAJUUDEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

- TYÖNTEKIJÖIDEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

- RYHMÄDYNAMIIKAN PIIILOLAHJAKKUUKSIEN VALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena työilmapiirin avautunut tyytyväisyys. Sen huomaa yrityksen yhteisöllisenä arvostuksena ja uutena asenteena aina loppukuluttajalle asti.

 2 x 330€

+ yksilövalmennukset 60 min. 85€ / hlö.  

Luonnolliset Tunteet - Hyvinvoinnin Yritysvalmennus, on aivan UUSI JA AINUTLAATUINEN henkilöstöhallinnollinen valmennus: Sen valmennuspotkuri avaa yrityksen sisällä olevaa valtavaa potentiaalia, joka luo käytäntöön uutta, vapautunutta ja eteenpäin vievää innovatiivisuutta. 

Valmennus avaa 
laajempaa, intuitiivista viisautta, 
• piilolahjakkuuksia,
• tilanne- ja tunneälykkyyttä
• aitoa psykologista näkökykyä


Jokaisessa meissä on valtavia vaistonvaraisia voimia, kuten tunne- ja tilanneälykkyyttä. Mutta ovatko ne avoimesti hyödyllisessä käytössä? Tai ajan tasalla oleva intuitiivinen viisaus, joka on enemmän kuin pelkkä äly? Onko tämä valtaisa työkalu viemässä yritystä uusiin innovaatioihin, luoden työtyytyväisyyttä ja toteutumassa suurin harppauksin eteenpäin?

Luonnolliset Tunteet - työhyvinvoinnin valmennus ei ole psykoterapiaa, vaan käytännönläheistä, kehon, mielen ja sisäisen voiman rentouttavaa valmennusta. Erilaiset itsetuntemusta kohottavat, kehon tuntemuksia ja tunteita kuuntelevat harjoitukset sekä rentouttavat läsnäoloharjoitukset, mahdollistavat omien voimien valjastamisen. Terhin innostava ja myötätuntoinen ammattitaitoinen ohjaus, auttaa näkemään omat intuition voimat.

Ohjaus avaa jokaisen henkilökohtaisia sekä ryhmän omia intuitiivisia ja upeita piilolahjakkuuksia, vahvistaa itsetuntemusta sekä kehon parantavan voiman valjastamista omaan arkeen. Sisäisen viisauden, Intuition hyödyntäminen, tuo laajempaa ja hetkessä ratkaisuja antavaa viisautta yrityksen käyttöön. Se vapauttaa uusille keksinnöille ja toteutuessaan tuo valtavan työtyytyväisyyden jokaiselle työyhteisössä olevalle. Terve, yhteinen ylpeys toisen lahjakkuuksien toteutumisesta, levittää onnellisuutta sekä vielä lisää intuition mahdollisuuksia ympärillä oleville.


Tutkitusti jokaisen työmotivaatio ja työn innostuneisuus nousee lahjakkuuksien mahdollisuudesta toteutua. Vuorovaikutussuhteet saavat uutta tilaa, viisautta, kunnioitusta ja voimavarat kohdistuvat joka hetki uuden, yhteistä hyvää tuovaan kehittämiseen, yhteiseen yrityksen ylpeyteen. 

Valmennus vahvistaa itsetuntemusta. Sen avulla jokainen omassa voimassaan, luo yhteistä kunnioitusta yritykseen. Psykologinen näkökyky avautuu laajemmin yhteisen hyvän tavoitteellisuuteen, ei pelkästään me-henkeen vaan terveeseen, yhteiseen ylpeyteen ja tavoitteeseen. Ajan käyttö ja jokaisen työtehtävät hakevat tehokkaammat paikkansa toteutua. Tilanteet ja toimintamallit selkeytyvät ratkoessa niitä viisaammin yhdessä. Näin voimavaroja riittää vapautuneemmin, niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Lahjakkuuksien toteutuessa, jopa helpoilta tuntuvat työtehtävät vähentävät stressiä, sairauksia ja poissaoloja  Tyytyväisyyden, yhteisen rentouden, avoimen ja reilun kannustamisen sekä aidon humoristisen ilon ollessa jokaisen yhteisenä avaimena.

Yhteinen, iloinen ja kunnioittavan lämmin ilmapiiri mahdollistaa aidon työhyvinvoinnin. Se auttaa pääsemään tavoitteeseen selkeällä tehokkuudella, luomatta stressiä. Päinvastoin. Vapautunut, rento, aidosti toisia kannustava, hyväksyvä ja voimaannuttava työyhteisö lisää innovatiivisuutta. Ajan käytön tehostuu luontaisesti ja tuo eteenpäin vievää selkeyttä jokaiselle ja yritykselle. Ihmeitä alkaa tapahtumaan.

Luonnolliset Tunteet - Hyvinvoinnin Yritysvalmennus, on aivan UUSI JA AINUTLAATUINEN henkilöstöhallinnollinen valmennus: Sen valmennuspotkuri avaa yrityksen sisällä olevaa valtavaa potentiaalia, joka luo käytäntöön uutta, vapautunutta ja eteenpäin vievää innovatiivisuutta. Valmennukset iloon, soljuvaan rentouteen, intuitiivisen viisauden ja piilolahjakkuuksien avautumiseen

Yrityksen piilolahjakkuudet ja aidon intuition avaava valmennus

Valmennus rentouttaa uuteen työniloon ja tuo raikkautta omaan sekä työyhteisön työmotivaatioon. Luonnolliset Tunteet  - Yritysvalmennuksessa sisältää henkilöstön yksilöohjauksia sekä koko yrityksen yhdessä tapahtuvia ryhmävalmennuksia. Ohjauksissa ja valmennuksissa tehdään läsnäoloa, itsetuntemusta sekä rentouttavia keho - mieli ja intuition harjoitteita. 

Vuorovaikutteisen valmennuksen tavoitteena, on tuoda esiin laajemmin piilossa olevia lahjakkuuksia, jotka avautuessaan tuovat lisää iloa ja motivaatiota jokaisen omiin tehtäviin. Ryhmädynamiikassa vapautuva luovuus, tuo iloista rohkeutta ja luottamusta omiin henkisiin ja intuitiivisiin ulottuvuuksiin. Yrityksen lahjakkuuksien potentiaalit nousevat portailla ylöspäin.

Henkilökohtaiset, oivalluttavat ja raikastavat yksilövalmennukset sekä ryhmätapaamiset, vahvistavat jokaisen itsetuntemusta ja lisäävät tasa-arvoa. Kunnioittava ja avoimen rehellinen kommunikointi tuo turvaa sekä arvostusta jokaisen tekemiseen tervettä hyvinvointia yritykseen

Valmennuksessa kartoitetaan myös piilossa olevia tarpeita. Erilaisten tarvelähtökohtien täyttyminen, avaa aidon, avoimemman ja täyteläisemmän tyytyväisyyden sekä ihan uutta luontaista luovuutta työmotivaatioon.

Yrittäjä!

Avaa yrityksesi todellinen potentiaali, piilossa olevat voimavarat ja anna yrityksen loistaa luonnollista tyytyväisyyttä. Vahvasti yhdessä, uuteen, ehkä mahdottomiltakin tuntuvien haaveiden toteutumiseen.