Aivan uusi Yritysvalmennus

Tällaista valmennusta ei ole toista. Ainutlaatuinen ja  kokonaisvaltainen valmennus sopii yrityksille, yhteisöille ja järjestöille.

Luonnolliset Tunteet 

- Yritysten valmennus

Uusi ja rentouttava, henkisen ja  fyysisen hyvinvoinnin kokonaispaketti yrityksille. 

 Valmennus sisältää

 • maksuttoman alkukartoituksen

 • henkinen ja fyysinen henkilökohtainen ohjaus työntekijöille ja johdolle, 

 • ryhmä alku- ja loppukartoituksen sekä ryhmädynamiikan harjoitteet,

 • yrityksen työnyhteisön tilanteen alku- ja loppukartoituksen.

 Yritysten valmennuksessa lähtökohtana on tuoda esiin yhteinen, avoin ja tietoinen läsnäolo.  

Tyytyväisyys, mikä on aidosti oikein kaikille. Valmennus tuo avartavaa hyväksyntää, raikkautta ja selkeyttä, kunnioittaen omia ja yrityksen arvoja sekä tietoisia tavoitteita. 

Ensimmäisenä tehdään maksuton alkukartoitus varauksen yhteydessä. Tästä jatketaan koko yrityksen yhteisellä kokoontumisella ja ryhmäharjoitteilla.

Ryhmäkartoituksen jälkeen siirrytään yksilövalmennukseen. Uudenlainen yksilövalmennus sisältää jokaiselle henkilökohtaisen valmennuksen, jossa jutellaan yhdessä henkisestä hyvinvoinnista, omasta tilasta, haasteista ja haaveista yrityksessä. 

Samalla tehdään fyysisen kehon rentouttavia syvävenytyksiä sekä läsnäoloharjoitteita, jonka aikana valmennus irrottaa kehossa olevia tunnekireyksiä lopullisesti. Mukana on tunnetaito- ja aistiharjoite, joka usein on avannut uusia, jopa piilossa olleita lahjakkuuksia

Näitä jokaisen haaveita ja toiveita yrityksen etenemisen kannalta puntaroidaan ryhmäharjoitteissa, joihin kuuluu myös niin kehon rentoutusta kuin mieliharjoite ja juttelua yhdessä. Kaikki kunnioittavassa ja rakentavassa hengessä.

Yhteisiin toimintamalleihin päädyttyä, jälkikartoitus tehdään kolmen viikon päästä viimeisestä ryhmätapaamisesta. Kartoitetaan, miten toimintamallit ovat lähteneet toteutumaan käytännössä.


Tämän kaiken toteuttaa Terhi, monipuolisella ammattitaidollaan. Terhi on itse yrittäjän lapsena, työntekijänä ja 20 vuoden ajan yrittäjänä oppinut näkemään asiat laajasti eri tahojen näkökulmista. Hän on työssään saanut ohjata erilaisia asiakkaita näkemään asioita uusilta näkökulmilta. Niinpä vahvuutena on havainnoida eri tahojen tarpeita. Oivalluttaa ymmärrettävä sekä kaikkia kunnioittava kokonaisuus, kaikille tasa-arvoisesti eteenpäin. Terhi toimii kattavasti ja itsenäisesti firman valmennuksessa, informaatiokatkoa ei tule valmennuksen aikana eri tekijöiden välillä.

Yritys saa yhtä aikaa henkisen ja fyysisen rentoutuksen ja voimaannuttavan valmennuksen.

Näitä voidaan toteuttaa sään salliessa ulkona. Uudet luontoyhteys harjoitteet tuovat vielä lisäbonuksen valmennukseen.

Tervetuloa uusi käytännönläheinen ja avaava, yhtä aikaa vapauttava ja voimaannuttava

KEHO - MIELI - SYDÄN

- YRITYSVALMENNUS

Luoden iloa ja uutta henkisen ja fyysisen raikastavaa työilmapiiriä. Rentoutuen, omien ja toisten lahjakkuuksia ja voimavaroja kunnioittaen.

 • Läsnäolo harjoitteet lisäävät aitoa innostusta ja motivaatiota omaan työhön
 • Luo avoimuutta, rehellisyyttä ja raikkautta 
 • opettaa terveen jaksamisen rajoja
 • vähentää sairauspoissaoloja. 
 • Selkeyttää  
 • Tuo raikkautta
 • Tuo terveen tyytyväisyyden, yhdessä saavutettuihin tavoitteeseen
 • Tuo aitoa läsnäoloa
 • Vahvistaa aitoa kunnioitusta itselle, työyhteisölle sekä arkiseen elämään.

Yritysvalmennus perustuu aina turvalliseen kunnioitukseen, rehellisyyteen ja käytännönläheiseen ilmapiiriin. Tärkeää on jokaisen luottamuksellinen tietoisuus valmennuksesta. 

Yhdessä  UUTEEN  ja kokonaisvaltaiseen yritysvalmennukseen, ilolla, avoimuudella ja raikkaudella. 

P. 040 7367035 / Terhi tai viestillä sähköpostiin info@naturalemotions.fi