Terhi Oinaanoja

Tietoa minusta

Olen Terhi Oinaanoja, Naantalissa asuva elämäntaidon ohjaaja, Rakastan luontoa, aitoa elämän toteutumista ja sen tuomaa vapautta sekä raikkautta. 

Luovuus, ilolla ja rentoudella hetkessä eläminen, luonnollinen elämän maalaisjärkisyys ja aito ihmisyyden kohtaaminen, ovat minulle tärkeitä arvoja. Raikkaus, luovuus ja jokaisen elämän aito toteutuminen ovat lähellä sydäntäni. On hienoa nähdä elämän toteutuminen luonnollisesti lapsissa, joilla on luonnollinen läsnäolo ja vapaus olla aidosti kiinnostunut tästä upeasta elämästä. Samoin eläimillä, jotka elävät hetkessä. Samaa tervettä uteliaisuutta elämään olen tahtonut pitää omassa elämässäni. Omia kasvun haasteita eläen ja niistä kasvaen.

Muutin Turun seudulle reilu kaksi vuotta sitten Sastamalasta. Sen naapurikunnassa Huittisissa tein hyvinvoinnin hoitotöitä nimellä Kuntoutushoitola Terhi. Yrittäjäpolkuni alkoi vuonna 2002. Alkuperäinen synnyinpaikkakuntanani on Punkalaidun.

Olen opiskellut keho - mielen ja ihmisyyden osa-alueita sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta, jotta voin ymmärtää ja auttaa mahdollisimman monipuolisesti ihmisiä. Kaikkein tärkein kuitenkin on ollut elämän oppikoulu, kaiken opiskelun ohessa.

  • Luonto- ja eläinkommunikoinnin ohjaaja
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 2015
  • Tunnetaito-ohjaaja LTTO 2020
  • Joogaopettaja 2020
  • Perhejoogaohjaaja 2019
  • TRE®  – ohjaaja ( Trauma Release Exercise ) 2014
  • Psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen hengityskouluohjaaja 2010 
  • Metsämieli - ohjaaja 2022
  • 2005 - 2012 Perinteinen jäsenkorjaus, dipl. Vyöhyketrapia, Akupunktiohoitaja, luontaislääkintä

Erityisosaamisenani on läsnäolon ja rentoutumisen aistiherkkyys. Elämänkouluni on opettanut luontaisen ryhmädynamiikan tunnistamisen ja vuorovaikutussuhteiden havainnoimisen jo lapsena.

Näiden kokemusten olen kouluttautunut ratkaisukeskeisellä Nepsy - valmennuksella, tunnetaito - ohjaajan opinnoilla. vapauttaminen, on kasvanut luonnolliseksi voimavaraksi avoimiin lahjakkuuksiin esilletuominen, vahvistaminen ja sisäisen itseluottamuksen voimaannuttaminen, luontaisten aistien avaaminen ja elämänilon, -voiman ja - suunnitelmien toteutumisen vahvistaminen.

Elämänpolkuni ohjautui hyvinvoinnin pariin vuonna 2000 saaden apua omaan selkäkipuun. Erilaisten kuvausten ja tutkimusten jälkeen, mitään vakavampaa syytä ei löytynyt, vaikka hermostollisessa puristuksessa jalat lähtivät alta tämän tästä vuosien ajan. Lopulta apu löytyi keho - mieli yhdistävästä hoidosta ja akupunktiosta. Kun olin rehellinen itselleni ja totesin sen ääneen, selkävaivan syyksi avautuikin henkinen stressi ja omaan elämään kohdistuneet valinnat, jotka eivät tukeneet omaa hyvinvointiani. Eron ja oman yrittäjyyden alkaessa, oman elämän olosuhteita muuttamalla, pahimmat selkäkivut helpottuivat. Opiskelut suuntautuivat fyysisen, psykofyysisen ja henkisen hyvinvoinnin puolelle.

2005 Opinnot veivät erilaisten hierontahoitojen, jäsenkorjauksen, diplomi vyöhyketerapian sekä akupunktion pariin. 2003 alkaneen lapseni lisäaineallergian kautta, opiskelu vei automaattisesti puhtaan luomu - ruoan, ravinnon todellisen koostumuksen, lisäaineiden, ravintoaineiden, erilaisten luontaistuotteiden merkitykseen kehon sekä mielen hyvinvointiin.

2010 ryhdyin kouluttajaksi ja koulutusten suunnittelijaksi, Opiskelin lisää ryhmä- ja hahmodynamiikkaa, taide-, psykofyysisen psykoterapian hengitysohjausta ja traumaterapiaa. Aiemmat kaupallisten alan koulutukset tulivat ihan eri valoon ja jäin myös kiinni itselleni elämisen ja liikunnan suorittamisesta.

Huomasin elämän hyödyllisiä, luontaisen ja käytännöllisen tuttuuden ryhmiin tulevan lapsuudesta ja yrittäjän lapsena olemisesta. Yrityksen henkilöstön hyvinvoinnin vastuullisuudesta tulleet kokemukset kääntyivät vahvuudeksi. Oivalsin, että pienestä pitäen olen omassa aistiherkkyydessäni tuntenut yleisen ryhmädynamiikan tilaan astuessani ja tunnistan nopeasti vuorovaikutusten kemioita keho- ja mikroliikkeistä. 

Elämänkoulu johti tutustumaan erityisherkkyyteen. V. 2014 Töissä lisääntyvien Nepsy-lasten sekä - aikuisten auttamisen tarpeesta, kiinnostus vei ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä Tunnetaito – ohjaajaksi opiskeluun. Sain katettua kiinnostustani sekä uusia näkökulmia herkkään ihmisyyteen. Tunteiden, menneisyyden, kehon, olosuhteiden yhteisvaikutusta elämään vaikuttavaan syvempään onnellisuuteen. Eettinen elämänkaaritietouden, soveltaen sitä käytännön läheisesti asiakkaisiin. Hoidot toimivat  jotain kuitenkin puuttui.

2019 Perhejoogaohjaajaksi ja joogaopettajaksi valmistuttuani, aloin ynnäämään opintojani. Olin jo vuosia miettinyt, miten ihminen voisi parantaa itse itseään, mieluiten pysyvästi. Olin kattanut omien opiskelujen avulla tietopankkiini tietoutta ihmisen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi sielun avautumisen elämänvoimaan. Oppina kaikista opiskeluista ja oman elämän oppikoulusta, voi vain todeta, että vain oman sielun elämän tarpeiden toteutuminen, tuo ihmiselle onnellisuuden tunteen ja kaikkien haluaman sisäisen rauhan. Rauhan, jonka saavuttaminen tulee itsensä rakastamisesta ja luontaisen, totuudellisesta pysähtymistä kuuntelemaan omaa itseään. Elämän, luonnon ja kaiken elävän kunnioittamisesta.

Pinnallinen onnellisuus tuo tyytyväisyyden hetkellisesti, mutta sielullinen pysyvästi. Ja yllättäen toteutuessaan myös parantavasti fyysiseen kehoon. Samalla sielullinen tyytyväisyys heijastuu parantaen rakkauden energiallaan ympärillä oleviin ihmisiin.

Siitä kaikkien elämääni tulleiden opiskelujeni yhdistäminen on nyt syntynyt Luonnolliset Tunteet – menetelmä, jota vastaavaa ei ole Suomessa. Menetelmä on laajasti hyvinvointia  kattava ja arjen käytännönläheinen. Tämä menetelmä auttaa avautumaan mielen, luovuuden ja kehotietoisen läsnäolon avulla, aitoon omaan sielukkuuteen. Meidän elämämme sisäiseen onneen, iloon, rauhaan ja Rakkauteen. 

Toivon sydämestäni kaikkien elämän toteutumista ja sisäistä rauhaa. Silloin meidän ei tarvitse kehitellä mitään tai kenenkään elämää tuhoavaa, vaan voimme nauttia ja vahvistaa myös toistemme elämien iloista ja rauhaisaa toteutumista. Kaikki elämä on lopulta totuutta Rakkaudessa. 

Rakkaudesta elämään, Terhi