TYHY  - aktiviteetit

UUDET ja AINUTLAATUISET Elämykset. Rentouttavat ja uudenlaiset aktiviteetit monenlaisille ryhmille

TYHY aktiviteetit

Uusia voimauttavia TYHY - päiväpaketteja hyvinvointiin : 

Ryhmädynamiikan vahvistamista, Kävelykokous - tekniikka, voimaannuttavia läsnäolo harjoitteita, mielen ja kehon - harjoitteita, runsaasti erilaisia luentoja ja iloista yhdessäoloa.
Jokaiseen päivään kuuluu maksuton alkuhaastattelu etukäteen. Tässä pari esimerkkiä paketeista:

1. Ryhmädynamiikka, yhteinen hyvä tavoite

 • jokaisen lahjakkuuksien hyväksyminen ja upeiden voimavarojen käyttöönotto - LUENTO
 • lahjakkuuksien ja hyvien ominaisuuksien – HARJOITE
 • tunnemaalaus – AKTIVITEETTI
 • Ryhmäharjoite maalauksista


2. Tietoinen läsnäolo ja keskittymisen taito, ajan hallinta

 • läsnäolon merkitys, ajankäytön hallinta ja priorisointi, itsemyötätunto -LUENTO
 • oman ajankäytön - TEHTÄVÄ
 • tehtävän purku
 • meditaatio – AKTIVITEETTI


3. Hyvä itsetuntemus ja Luontoyhteys auttaa luonnon suojeluun

 • Itsetuntemus ja Luonnonsuojelun kunnioitus – LUENTO
 • Itsetunto ja luontoyhteys –  KIRJOITUSHARJOITE
 • aistipolku - AKTIVITEETTI
 • Workshopin yhteen kokoaminen


4. Puhtaan ruokavalion merkitys vireystilaan ja keholle

 • Lisäaineeton luomu- ja lähiruoka - LUENTO
 • oman ruokailun kartoitus – HARJOITE
 • rauhallisen ruokailun merkitys
 • läsnäolo – AKTIVITEETTI