Uutta Hyvinvointia Ryhmille ja Yrityksille 

Intuition, tilanteiden ja tunneälykkyyden valmennukset. Meissä on valtavasti piilossa olevaa viisautta ja lahjakkuuksia, jotka eivät ole esillä. Valmennukset avaavat, selkeyttävät ja tuovat iloa yhteiseen tekemiseen. Työmotivaatio ja ryhmädynamiikka rentoutuvat ja yhteinen tavoitteellisuus tuo jokaiselle tyytyväisyyttä. Ryhmä- ja yksilöohjaukset, Elämykselliset TYHY - aktiviteetit ja piilolahjakkuuksia avaavat Hyvinvoinnin Yritysvalmennukset. Yhteistä Iloa, harmoniaa ja energiaa!

Ryhmille, yrityksille ja yhdistyksille

Yritys- ja yhteisövalmennus

INTUITIO JA PIILOLAHJAKKUUKKUUDET, TUNNE- JA TIETOISUUSTAITOJEN -  VALMENNUS, TUNNEJOHTAMINEN -VALMENNUS

 • Ryhmädynamiikan valmennus, johon sisältyy yksilövalmennus
 • piilolahjakkuuksien avaaminen ja organisointi oikeisiin työtehtäviin
 • työmotivaation nousu, kun työtehtävät ja lahjakkuudet kohtaavat. Kaikki win win.
 • mielen, kehon ja tietoisuuden harjoitteet yhteistyössä
 • avoin, laaja läsnäolo, tunneviisauden voimavaroja ja ratkaisutaitoja tilanteisiin.
 • tavoitteiden onnistumisen yhteinen tyytyväisyyteen lahjakkuuksien toteutumisien kautta. Perustarpeet täyttyvät.

Valmennus koostuu:

 • YRITYSJOHDON TOIVEET + ALKUKARTOITUS
 • KAIKKIEN YHTEINEN RYHMÄHAASTATTELU + DYNAMIIKAN VALMENNUS 1,5 h
 • PIILOLAHJAKKUUKSIA AVAAVAT JA HOITAVAT YKSILÖVALMENNUKSET  1h / työntekijä
 • RYHMÄOHJAUS, LAHJAKKUUKSIEN JA TYÖTEHTÄVIEN ORGANISOINTI 1,5 h
 • JÄLKIKARTOITUS 2 VIIKON PÄÄSTÄ

 Uudenlainen valmennus vapauttaa ja avaa johdon sekä työntekijöiden pimennossakin olevia syvempiä lahjakkuuksia. Tavoitteena on täyttää jokaisen meidän ihmisten perustarve tehdä innolla juuri sitä mitä osaa parhaiten. Työpaikoilla hyödynnetään liian vähän lahjakkuuksien yksilötyytyväisyyttä, joka johtaa koko työyhteisön tyytyväisyyteen. Lahjakkuuksien avoin yhdistäminen eri työtehtäviin, tuo ne laajemmiksi voimavaroiksi yhteisiin tavoitteisiin. Muokaten yrityksen toimialan antaviin mahdollisuuksiin toteuttaa.

Valmennuksen alussa kartoitetaan yleinen tilanne harjoitteilla ja avoimella sekä kunnioittavalla juttelulla. 

 Valmennuksessa tärkeimpänä arvona on luottavainen totuus, avoimuus ja kunnioitus toisiamme kohtaan. Valmennuksen tavoitteena on avata sydämellinen myötätunto niin itseä kuin toisia kohtaan. ryhmädynamiikan havainnoimisessa ja ongelmien positiivisen puolen avaamisessa. Se tuo avaavia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden kunnioittamiseen. 

Valmennuksessa avautuu jokaisen sisimpiä lahjakkuuksia yksilöinä, jotka ryhmässä ja yksilöinä. Ryhmädynamiikan kehon, mielen ja aistien harjoitteet, yksilövalmennus, yhteisten voimavarojen toteutus keskitetysti keskustellen.