Aistijooga

 Luontoyhteys kehon, mielen ja sielun hyvinvointiin 

Aistijooga

  •  Kehon ja mielen henkiseen hyvinvointiin, stressinpurkuun ja aistien raikkaaseen vapauttamiseen
  • aisti-, mieli - ja luontoyhteysharjoitteita
  • ryhmille lisäksi yhteinen harjoite luonnon elementeistä


Järjestetään mm. rannalla, puutarhassa tai luontopolulla. Laskeudutaan lempeästi itsensä kanssa luonnon rauhaan. Rentoudutaan aisti- ja mielentaidon harjoitteiden pariin. Hengitellään rauhoittuen raikkaassa ilmassa, venytellään lempeästi joogan liikkeillä ja havainnoidaan kehossa olevia erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Luontopolun varrella tunnustellaan omaa herkkää, lempeää ja voimaannuttavaa luontoyhteyttä.

Erilaisin tutkimuksin on osoitettu luontokokemuksen vahvistavan, rauhoittavan ja virkistävän mieltä sekä kehoa. Jo 20 minuutin luonnossa olo laskee stressitasoa ja saa mielihyvähormonit aktivoitumaan. Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto saavat luvan levähtää sekä mieli ja keho rentoutua. 

Ryhmänä voidaan koota luonnontaideharjoitus luonnon elementeistä. Ryhmässä puuhailu on raikastavaa, hauskaa ja jopa uutta oivaltavaa.

Aistipolulla voimaannutaan ja rentoudutaan, raikastetaan aisteja luonnon rauhaan.