Erityisherkkyys voimavaraksi - illat

Joka toinen torstai 31.8. alkaen, klo 19:15 - 20:45 Onnenpaikka, Turku

Erityisherkkyys voimavaraksi - illat

Moni erityisherkkä ihminen kokee erilaisia haasteita arjessa. Yliempaattisuus ja aistirikkaus saattaa tuoda hankaluuksia monenlaisiin tilanteisiin. Kehossa saattaa tuntua monesti outoja tuntemuksia, jotka eivät tunnu omilta. Helposti väsyy ja kokee menettäneensä energiaa toisten ihmisten seurassa ja ihmispaljoudessa. Mielikuvitus on nopeaa, monipuolisen rikasta ja joskus saattaa tuntua siltä, että muut eivät ymmärrä ja ettei ehkä tunne kuuluvansa joukkoon. 


Muun muassa näihin aiheisiin ja samalla arvokkuuksiin erityisherkkyyden kurssi suuntautuu. Kurssilla avataan uusia käytännön vinkkejä ja näkökulmia, tehdään omakohtaisia ja voimaannuttavia kirjoitusharjoitteita. Vahvistutaan luovilla mielen- ja tunnetaitojen harjoitteilla, kuunnellaan ja vapautetaan kehon tuntemuksia lempeällä venyttelyllä ja jutellaan voimaantuen yhdessä päivän teemasta.


Erityisherkkyys tuntuu kehossa, tunteissa ja käytännön toimissa. Iltojen aikana vapautetaan omia upeita lahjakkuuksia iloisiksi ja myötätuntoisiksi, arjen voimavaroiksi. Huomaat, kuinka arvokkaita ne ovat elämässäsi. Olet juuri täydellinen vahvojen rikkauksiesi kanssa. 


Torstai - iltojen aiheita:

31.8. Itsetuntemus, lahjakkuudet ja aito luovuus

14.9. Kehon aistimukset, hermoston voimaantuminen

28.9. Aidot ihmissuhteet ja vuorovaikutus, Rajat ja suojat

12.10. Terve empatia, tunteet, tunneviisaus ja tunnetaidot

26.10. Ravinnon merkitys herkkyyteen

9.11. Traumoista vapautuminen ja luontoyhteys 

30.11. Ääni-, tunto- , aisti- ja tuoksuyliherkkyys ja niiden rikkaus

14.12. Omaa elämää vahvistavat ja rikastuttavat olosuhteet


Aiheet voivat tarvittaessa muuttua ryhmän ja tilanteiden mukaan.

Ryhmä pidetään pienryhmänä, max. 12 henkilöä.


Kaikki kahdeksan kertaa on yhteensä 155€, kun ilmoittaudut 25.8. mennessä. Sen jälkeen hinta on 176€. Yhden illan kurssi on 22 €, joka sisältää illan luennon, harjoitteet ja käytettävät materiaalit. 

Voit osallistua joko yhteen iltaan tai koko kokonaisuuteen.

Ilmoittautuminen yksittäiseen iltaan on saman viikon tiistaihin mennessä. Viestillä puh. +358 040 736 7035 tai terhi@naturalemotions.fi.

Tervetuloa rentoutumaan ja nauttimaan arvokkaista herkkyyden lahjakkuuksistasi!