Piilolahjakkuus -valmennukset

Avaavat mahtavat lahjakkuudet, jotka tuovat toteutuessaan aidon ilon, rentouden ja tyytyväisen työmotivaation. 

Piilolahjakkuus -valmennukset

- Johtajien ja esimiesten  -  Yksilölliset  -  Yrityksen ja ryhmän  -  intuition ja piilolahjakkuuksien avaavat valmennukset

JOHTAJIEN JA ESIMIESTEN INTUITIIVISTEN PIILOLAHJAKKUUKSIEN 

-VALMENNUS

Käytätkö avoimuudessa ja rentoudessa kaikkia intuitiivisen viisauden johtajuutta tai esimies- taitojasi? Kaipaatko varmuutta ja käytännön älykkyyttä arjen tilanteissa?

Johtajuuden piilolahjakkuudet käyttöön - Valmennus tuo aidon rentouden tilanteisiin. Se avaa omia johtajuuden soljuvia piilolahjakkuuksia. Valmennus vapauttaa ilon sekä työtyytyväisyyden. 

Vahvistaa henkistä turvallisuutta, luottamusta ja tuo aikaa sekä valtavasti henkistä tilaa uusille innovaatioille työyhteisössä. Helposti vanhoihin uomiin rutinoituneet käytännöt saavat uusia ja avoimempia näkökulmia sekä varmuutta omaan johtajuuteen.

Johtajuudessa on paljon vivahteita, jotka odottavat uusia oivalluksia ja päivän valoon tulemista. Johtajuuden uudet puolet tuovat näkyvää luotettavuutta työntekijöille, jolloin innokkuus, arvostus ja kunnioittava lojaalisuus työn yhdessä tekemiseen nousee.

Tervetuloa laajempaan intuitiivisen johtajuuden viisauteesi!

Ryhmävalmennus 260€ 

Yksilövalmennus 125€

YKSILÖLLINEN

PIILOLAHJAKKUUDET JA INTUITIO - VALMENNUS 

Yksilöllinen valmennus työntekijöille avaa upeita käyttämättömiä piilolahjakkuuksia. Valmennus rentouttaa ja vapauttaa laajempaan intuitiiviseen viisauteen, vahvempaan itsetuntemuksen sekä työilon varmuuteen

 Yrityksen innovatiivisuus avautuu uusiin ulottuvuuksiin, työntekijöiden avautuneella ammattitaidolla. Työtehtävät hakevat paikkansa lahjakkuuksien avautuessa, jolloin ajankäyttö ja turhat ongelmat vapautuvat. Avautunut selkeys tuo työtehtäviin työtyytyväisyyttä ja inspiroiva motivaatio nousee uuteen raikkauteen, yrityksen todelliseen ja soljuvaan hyvinvointiin.

Alkukartoitus + yksiövalmennukset 60 min. + loppukartoitus

yht. 220€ + 80€ / hlö

YRITYKSEN, RYHMÄN PIILOLAHJAKKUUDET JA INTUITIOT

 - VALMENNUS

Valmennus avaa ryhmän aitoja potentiaaleja. Harjoitteet ja ohjaus vapauttaa yhteistä iloa ja kunnioitusta työkavereiden lahjakkuuksiin. Lahjakkuudet vahvistuvat yhteiseen, laajempaan potentiaaliin, jokaisen työtyytyväisyyden kohotessa rennommalla, mutta tehokkaammalla yhteistyöllä.

Aidot ryhmän lahjakkuudet tulevat esiin upeassa laajuudessaan. Lahjakkuudet tuovat viisauden, selkeyden ja helppouden työntekemiseen. Stressi vähenee, kun jokainen saa tuoda lahjakkaan ja helpolta tuntuvan osaamisensa mukaan. yhteisen hyvän tavoitteen toteuttamiseen. Työhyvinvointi nousee lahjakkuuksien toteutuessa. 

Yhdessä ja ilolla, uusilla lahjakkuuksilla, yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. 

 2 - 20 hlö.

3 x ryhmävalmennus 390 €

Isommille ryhmille, kysy tarjous.