Lapsen arvokkaan elämän suojelu

01.12.2022

Lapsiperheitä auttaessani, minulle on päivä päivältä korostunut vahva vastuu arvokkaan elämän suojelusta. Miten meidän kaikkien kanssakulkijoiden velvollisuus on pitää yllä lapselle vapauden tilaa kasvaa. Antaa tilaa tutustua elämään lapsen avoimella uteliaisuudella ja mielenkiinnolla, omia aistihavaintoja ja  johtopäätöksiä tehden, kuormittamatta ja ilman aikuisen liian valmiiksi pureskeltua tietoa tai omia kokemuksia antaen.

Meidän täällä jo aiemmin eläneiden kokemukset, ovat erilaisista elämäntilanteista kuin tämän ajan lasten olosuhteet ovat. Meidän kokemuksemme ovat menneisyydestä. Ja silloin tulleet johtopäätökset eivät ehkä ole linjassa tässä hetkessä. Tämän ajan aisti- ja tunneherkät lapset elävät lempeän avoimina, uteliaina ja informaatioita vastaanottavina. Oppiva hermosto on valppaana ihan joka hetkessä. Informaatio imeytyy heihin heti, joten on tärkeää antaa lapselle mahdollisimman puhdasta tietoa, värittämättä sitä omilla tunteilla tai heitä supistavilla kokemuksilla. 

Turvallisten rajojen sisäpuolella lapsella on kunnioitettava vapaus saada heitä vahvistavia omia kokemuksia. Kokemuksia, jotka tuovat iloa, vahvistavat lapsen lahjakkuuksia, heidän tarvitsemallaan tavalla. Jottei näin kerrottuna vastuusta tule taas aikuiselle taakkaa, on tervettä aikuisen tuntea oma arvokkuus kasvattajana. Tietäen, että tekee joka hetki parhaansa. Samalla saamme ilolla nauttia yhteisestä ajasta sekä näiden ihanien lasten antamasta raikkaudesta ja pyyteettömästä rakkaudesta 🤍